Begeleiden naar tewerkstelling

Het begeleiden van werkzoekenden naar tewerkstelling is een kernopdracht van de VDAB. Als loopbaanregisseur werkt VDAB hiervoor samen met partnerorganisaties. Wij verzorgen op regelmatige basis begeleidingstrajecten, in opdracht van de Vlaamse Overheid en de VDAB.

Werkzoekenden die extra ondersteuning wensen kunnen trajectbegeleiding aanvragen bij de VDAB. Meer info over trajectbegeleiding vind je hier.

Als u als begeleidende dienst rechtstreeks beroep wil doen op Loca Consult kan dit enkel tegen vergoeding of in partnerschap via een project. Conform de regelgeving mag de kost niet aangerekend worden aan de werkzoekende.

Loca Consult verzorgt zowel het opzetten van individuele begeleidingstrajecten als het verzorgen van trainingen in groep.

Een aantal inspirerende voorbeelden:

  • opzetten van vorming in functie van doorstroom na tewerkstelling via art.60.
  • begeleiding van werkzoekenden die geen aansluiting vinden met de VDAB.
  • kennismaking met organisaties en vacatures in het werkveld van sociale economie.
  • ...

Contacteer ons voor meer info
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera